cover pharmassistante
cover pharmassistante

Farmassistent(e)

De Farmassistent(e) wordt verstuurd naar de apothekers en assistenten in alle Belgische apotheken. Het is een ideale vekoopstool die de assistenten begeleidt bij de dagelijkse praktijk in de offi cina. De verschillende rubrieken, de ‘toonbank’-opleidingen en productfi ches zorgen ervoor dat ze hun rol als gezondheidsconsulent kunnen vervolmaken. Hoe meer informatie en tools de assistenten ter beschikking hebben over de producten en geneesmiddelen, hoe beter zij zich zullen voelen bij hun advies en verkoop.

Magazine

cover pharmassistante cover farmassistente
- Oplage: 15.000 exemplaren
- Periodiciteit: 9/jaar
- Versies: nl fr
- Formaat 210mm (B) x 297mm (H)
- Prijs quadri pagina: 3.000€
Download het publiciteitstarief Télécharger la plaquette Download the mediarates

Contacts

Valerie Decallonne
Creative sales manager
Nathalie Fisse
Creative sales manager